تبلیغات
مجنون وار دوستت دارم - ارزش عشق
مجنون وار دوستت دارم

اگرمردن سزای عاشقان است برای مردنم هرشب دعاكن

سالهای پیش همیشه فکرمیکردم که عشق انقدرارزش داردکه مجنون برای 

رسیدن به لیلی سربه بیابان بگذارد ویا فرهادبرای شیرین خود سرازکوه 

بیستون در بیاوردوخود عشق چیست که یکی ازمقدس ترین کلمات در      

ادبیات ما است وتوجه شاعران ونویسندگان رافقط به خود مشغول کرده

جوابم را نیافتم مگر ان روزی که برق چشمهایت راحس کردم

یکباره دیوانگی مجنون را احساس کردم تا زیبایی سیرت وصورتت را دیدم      

دلیل کارهای فرهاد رادریافتم

حال دیگر میدانم  عشق  یک کلمه نیست یک دنیاست
 

 
نوشته شده در دوشنبه 30 دی 1387 ساعت 06:40 ب.ظ توسط یه عاشق نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ