تبلیغات
مجنون وار دوستت دارم - بگذار . . .
مجنون وار دوستت دارم

اگرمردن سزای عاشقان است برای مردنم هرشب دعاكن

امشب دوباره دلم هوایت راکرده

دوست دارم بهت بگویم دوستت دارم

بگذاربا تمام توانم به تو ثابت کنم که دوستت دارم

بگذاربرایت نقش ان دلباخته ای رابازی کنم که لحظه ای نمی تواندبدون

محبوب خویش زندگی کند

برایت جان میدهم بگذار همین امشب پیش پایت زانو بزنم

بگذار خیال کنم کسی جزتونیست

بگذار امشب نقشی رابازی کنم که بارها مقابل ایینه تمرین کرده ام

بگذار عاشقت بمانم
 نوشته شده در پنجشنبه 19 دی 1387 ساعت 03:26 ب.ظ توسط یه عاشق نظرات | |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ